Etnoğrafya nedir?

Milletlerin yaşayış şekillerinin tasvir edilmesi ve onları tanıma ilmietnoğrafya

Kavim, kabile, aşiret gibi insan topluluklarını tasvir eder.Terim olarak 19. asır başında ortaya çıktı. Önce insan topluluklarının dillerinin bilgisi yerine kullanıldı. 1910’dan sonra maddi kültürün bütün sahalarına yayıldı. Türkçede etnoğrafyanın karşılığı olarak ilm-i akvam, kavmiyet, akvamiyyet, tasvir-i

akvam tabirleri kullanıldı.

Etnoğrafya, insan topluluklarının meydana getirdiği maddi kültürlerini tasvir eder. Giyim, süs eşyası, ev aletleri, avcılık, yapı maddeleri, tarım aletleri, halk san’atlarına aid aletler, bir yayık veya beşiğin yapılışı etnoğrafyanın hususu içine girer.

Türklerde etnoğrafik araştırmalar meşrutiyet devrinden sonra başlamıştır. Mülkiyede müstakil ders olarak okutmuş, ders notlarını da Etnoğrafya İlm-i halinde yayımlamıştır (1912). Daha sonra gelişerek araştırmalar artıp, kitap ve işlenmeye başlamıştır. H. Zübeyr Koşay, A. Rıza Yalman’ın araştırma ve

Satı Bey, Mekteb-i Akvam ismiyle kitap dergilerde bu konular yayımları ile gerçek

etnoğrafya çalışmaları yapılmıştır.

Türk Ocağı tarafından yayımlanan Türk Yurdu Dergisi’nde Türklerin Orta Asya ve Anadolu’daki etnoğrafya malzemeleri hakkında çeşitli makaleler yayımlanmıştır. Bazı il dergilerinde de bu saha ile ilgili çalışmalar yayımlanmıştır. Isparta’da Ün, Bursa’da Türküm, Balıkesir’de Kaynak, bunlardan bazılarıdır.

Daha sonraki yılarda devlet kuruluşları ve özel kuruluşlarca çeşitli eserler yayımlanmıştır. 1930 senesinde Ankara’da açılan ilk etnoğrafya müzesinde birçok eser toplanarak sergilenmiştir. Bundan sonra Adana, Afyon, Bergama, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Kastamonu, Kayseri, Maraş, Niğde, Sivas, Sinop, Tire, Tokat ve Van’da, İstanbul’da Türk ve İslam eserleri, Topkapı, resim ve heykel müzeleri etnoğrafik eserleri ihtiva etmektedir.

Geniş bir kültür ve sanata sahip olan Türk milletinin, gerçek manada etnoğrafisi tespit edilmiş denemez.

--Reklam--